mainwave

آزمایشگاه اندازه گیری سطح صدا

آزمایشگاه آزمون سطح صدا در یک فضای بسته و کاملا عایق صوتی شده جهت اندازه گیری و ثبت داده های قدرت و شدت صدای ایجاد شده توسط یونیت تحت تست براساس استاندارد بین المللی ISO 3744-2010 , ISO 3745-2012 مستقر و در حال بهره برداری می باشد.

این آزمایشگاه بصورت هوشمند و برنامه ریزی شده (اتوماسیون) اقدام به اندازه گیری داده های قدرت و شدت صدای ایجاد شده توسط یونیت تحت تست می نماید.

مشخصات فنی این آزمایشگاه بر اساس جدول زیر می باشد.

  

 

محدوده اندازه گیری قدرت صدا

محدوده اندازه گیری فشار صدا فرکانس اندازه گیری کلاس اندازه گیری محدوده آنالیز
(OCTAVE BAND)
20-120 dB 20-120 dB 10-20000 Hz CLASS 1 1
1/3
1/6
1/12
1/24