mainwave

آگهی ( فروردین ۱۴۰۲ )

شرکت تهویه به منظور تامین نیازهای پرسنلی دفتر مرکزی و کارخانه شرکت واقع در قزوین- شهر صنعتی البرز از متقاضیان واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید :

۱- مدیر فروش در استان ها با حقوق و مزایای مکفی

۲- مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید جهت همکاری در کارخانه 

۳- کارشناس فناوری اطلاعات جهت همکاری در کارخانه

در صورتی که شرایط احراز این شغل را دارید می‌توانید رزومه خود را به ایمیل m.shahsaheb@tahvieh.com ارسال نمایید.