mainwave

سیستم تهویه مطبوع ریلی

امروزه با توسعه شهر نشینی، افزایش سفرهای بین شهری، رشد روزافزون استفاده از سیستمهای حمل و نقل ریلی، لزوم بهبود کیفیت و تامین آسایش مسافران، امریست الزامی که در این راستا ارتقاء سیستمهای تهویه مطبوع به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای آسایش در تجهیزات ریلی مد نظر می باشد.
سیستم تهویه قطاردرشرکت تهویه با توجه به نوع واگن های مسافربری به دو صورت طراحی و ساخته شده است:
1-سیستم تهویه قطار با هواساز داخل واگن:
این سیستم با ظرفیت سرمایشی 46Kw وظرفیت گرمایشی 36 Kw طراحی و ساخته شده است.

قابلت سیستم:

مونتاژ راحت و آسان بر روی واگن
عدم انتقال کوچکترین لرزه به داخل واگن به دلیل استفاده از لرزه گیر با کیفیت بالا
2- سیستم تهویه قطاربا هواسازخارج واگن به همراه کانال کشی:
این سیستم با ظرفیت سرمایش 42.7Kw و ظرفیت گرمایشی 36 Kw طراحی و ساخته شده است.
قابلت سیستم:

مونتاژ راحت و آسان بر روی واگن
بالانس فن به صورت درجا
عدم انتقال کوچکترین لرزه به داخل واگن به دلیل استفاده از لرزه گیربا کیفیت بالا
استفاده از ورق استنلس استیل در ساخت محفظه داخلی هواساز
3- سیستم تهویه لوکوموتیو

ظرفیت دستگاه طراحی شده در حدود 32000 btu/h است.
وزن سبکتر در مقایسه با نمونه مشابه خارجی
با توجه به اینکه تهیه کمپرسور ها و ادوات الکتریکی جانبی (شیر های برقی، فن های واپراتور و کندانسور ) با ولتاژ 220 ولت در بازار امکان پذیرتر و راحت تر می باشد، لذا تامین، تعمیر و نگهداری سیستم آسان تر میباشد.
ادوات کنترلی مصرف کننده های 220 ولت شامل آمپرمتر ها و ولت متر ها، ارزان تر و قابل اطمینان تر می باشند.
4- سیستم تهویه مترو

بدنه این سیستم به صورت کامل از ورق استنلس استیل ساخته شده است.
امکان دسترسی آسان به ادوات مکانیکی و برقی جهت ارایه خدمات.
کارایی و بازده خوب

A title

Image Box text