mainwave

فعالیت و سوابق اجرایی شرکت تهویه در حوزه های:

عمرانی

ریلی و خودرو

پتروشیمی و پالایش

نفت و گاز

آب و نیرو

معادن و فرآوری

هلدینگ های ساختمانی، ایستگاه ها و پایانه ها

پروژه های خاص در صنایع

صنایع دارویی و غذایی

نصب و راه اندازی

خدمات پس از فروش

صادرات