mainwave

درخواست خرید مجموعه دیفیوزر فن کویل

از مشتریان عزیز تقاضا می شود جهت خرید اقلام یدکی، بعد از ثبت نام و نام خانوادگی و تلفن،  تعداد قطعه مورد نیاز خود را وارد و پس از ثبت، با شما تماس برقرار می گردد.

دیفیوزر فن کویل کاستی طرح بیضی

دیفیوزر فن کویل کاستی طرح خطی

دیفیوزر فن کویل کاستی یکطرفه  کدکالا: 2028010003  

  فن کویل ستاره مدل SD از سایزهای 800 تا 1200  

قیمت: 5,277,071 هزار ریال


  کدکالا: 2028010009  

  فن کویل ستاره مدل SD از سایزهای 200 تا 600  

قیمت: 11,108,754 هزار ریال


  کدکالا: 2028010010  

  فن کویل ستاره مدل SDN از سایزهای 200 تا 600  

قیمت: 0 هزار ریال


  کدکالا: 2028010011  

  فن کویل اوشان مدل CFA از سایزهای 200 تا 600  

قیمت: 19,249,248 هزار ریال


  کدکالا: 2028010012  

  فن کویل اوشان مدل CFN از سایزهای 200 تا 600  

قیمت: 19,249,248 هزار ریال


  کدکالا: 2028010014  

  فن کویل ستاره مدل SD از سایزهای 800 تا 1200  

قیمت: 0 هزار ریال


  کدکالا: 2028010015  

  فن کویل اوشان مدل CFA از سایزهای 800 تا 1200  

قیمت: 21,642,468 هزار ریال


  کدکالا: 2028010016  

  فن کویل اوشان مدل CFN از سایزهای 800 تا 1200  

قیمت: 0 هزار ریال


  کدکالا: 2028010017  

  فن کویل یک طرفه مدل CO از سایزهای 300 تا 600  

قیمت: 0 هزار ریال