مناقصه شهریور 1401

مناقصه

شرکت تهویه در نظر دارد تعداد 38 دستگاه کامپیوتر بصورت کامل از طریق مناقصه با شرح ذیل خریداری نماید.
1- مبلغ 20% فاکتوربصورت چک تضمین تا پایان دوره گارانتی محصولات.
2- نصب سیستم عامل و نرم افزارهای اولیه طبق موارد ذکر شده در اسناد مشخصات فنی
3- محل تحویل اقلام، قزوین، شهر صنعتی البرز می باشد.
مدت گارانتی و وارانتی محصولات در پیشنهاد قیمت ذکر گردد.
جهت دریافت اسناد، مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به حساب شرکت تهویه واریز و اسناد ضمن ارایه فیش واریزی از واحد اداری (آقای وکیلی) دریافت گردد.
آدرس شرکت،: تهران، خیابان مطهری، نبش کوه نور، پلاک یک، ساختمان رضا، روبروی اداره گذرنامه
تلفن: ۴۱۸۲۷ – ۰۲۱