mainwave

بهره مندی از تسهیلات خرید محصولات شرکت تهویه

به منظور جبران تأمین نقدینگی مشتریان جهت سفارش و خرید محصولات شرکت تهویه، ضمن هماهنگی با شرکتهای معتبر لیزینگ، امکان بهره مندی از تسهیلات شرکتهای مزبور تا ۷۰ درصد قیمت فروش فراهم گردید. شرکت تهویه بخشی از بهره تسهیلات یاد شده را نیز پرداخت می نماید. همچنین امکان بیمه محصولات شرکت توسط شرکتهای معتبر بیمه فراهم گردیده است.

لیست نمایندگان در حال بروزرسانی می باشد…