mainwave

هیت ریکاوری یونیت (HRV)

واحد تهویه با بازیابی حرارت هوا به هوا با راندمان بسیار بالا
دامنه:
خط TH-AAHR-A شامل 7 مدل از 300 متر مکعب در ساعت تا 5.400 متر مکعب در ساعت است.
همچنین در بسیاری از ترتیبات موجود است.
فشارهای استاتیکی بالا امکان جمع آوری کانال ها را برای استخراج یا جذب هوا در بسیاری از محیط ها یا ورودی ها فراهم می کند.

کاتالوگ هیت ریکاوری یونیت (HRV)