mainwave

پکیج پشت بامی

پکیج پشت بامی (روف تاپ پکیج) دستگاه سرمایشی و گرمایشی است که بر روی بام ساختمان مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری، ورزشی و غیره نصب شده و مستقیما با کانال کشی به بخش های مختلف ساختمان مانند سالن ها و اتاق ها متصل می شود. پکیج یونیت پشت بامی از دو تکه مجزا (شامل چیلر و هواساز) که در کنار یکدیگر و در یک مجموعه واحد طراحی و ساخته می شود، تشکیل شده است. در این دستگاه علاوه بر وجود کویل های سرمایشی و گرمایشی، می توان انواع فیلترها و نیز تجهیزات تنظیم کننده رطوبت را نیز نصب کرد.

Upload Image...