mainwave

انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران

گسترش روزافزون بیکاری فرزندان ایرانی که یکی از دلایل اصلی آن را می توان گسترش واردات بی رویه محصولات و کالاهای خارجی که مشابه آنها حتی با کیفیتی بسیار بالاتر در داخل ساخته می شود دانست، پیشکسوتان صنعت تهویه مطبوع ایران را بر آن داشت تا با ایجاد تشکلی که اتحاد و انسجام تولیدکنندگان ایرانی را در پی داشته باشد، به سهم خود در کاهش سطح بیکاری و افزایش اشتغال شهروندان ایرانی گامی مؤثر بردارند.
براین اساس جمعی از بزرگان و پیشکسوتان این صنعت در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ طی نامه ای درخواست “تاسیس انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران” را به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دادند که با پذیرش آن از سوی وزارت مذکور، اقدامات اولیه جهت ثبت انجمن آغاز و در روز ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۴ انجمن با شماره ۴۱۹-۲/۳- ۳۲ در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسید و رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

شرکت تهویه این افتخار را دارد که هم به عنوان هیات مؤسس و هم به عنوان عضو ثابت، جزیی از انجمن فوق می باشد.