mainwave

فعالیت و سوابق اجرایی شرکت تهویه در حوزه هلدینگ های ساختمانی، ایستگاه های مترو:

1- شرکت راه آهن شهری تهران ( مترو )
2- فرودگاه همدان
3- فرودگاه سنندج
4- سالن فرودگاه شیراز
5- ساختمان ترمینال فرودگاه همدان
6- فرودگاه امام خمینی
7- هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
8- اداره کل فرودگاههای استان تهران

ارتباط با مدیر فروش حوزه هلدینگ های ساختمانی، ایستگاه های مترو

  • آقای مهندس احمدی
    همراه: ۰۹۱۲۳۵۵۳۴۷۴
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .