mainwave

DRY & ADIABATIC COOLER

این محصول با نام اختصاری ( Tahvieh Intelligent Cooling System ) TICS و متناسب با مشخصات هر پروژه عرضه می گردد.
این محصول جایگزین برج های خنک کننده صنعتی و همچنین برج های هلر بوده و قادر است مصرف آب مورد نیاز جهت خنک سازی سیال عامل در فرایندهای پروسس و یا سیکل های بخار را تا میزان 100 درصد بسته به کاربرد کاهش دهد.

موارد استفاده: سیستم های خنک کننده در صنایع نفت و گاز, صنایع پتروشیمی و پالایش, نیروگاه ها, تهویه مطبوع و سایر صنایع

A title

Image Box text

A title

Image Box text

ظرفیت: سیستم بصورت ماژولار بوده و با افزایش تعداد ماژول ها قابلیت ایجاد سرمایش تا هر میزان را داشته و دبی سیال عامل با یک سیستم کنترل مرکزی میسر است.

عملکرد: این سسیتم مبتنی بر بهره گیری از ظرفیت خنک سازی هوا در کنار آپشن ظرفیت تبخیری آب بصورت کامل بوده و قادر است با فراهم نمودن پارامتر های ترمودینامیکی در شرایط بهینه, بهره گیری از تمامی ظرفیت تبخیری را تضمین نماید.

سیستم های پیش سرمایش آدیاباتیک شرکت تهویه:

1- استفاده از پد سلولزی (PAD)

2- استفاده از اسپری (SPRAY) 

3- استفاده توامان پد و اسپری (HYBRID)

که با توجه به شرایط هر پروژه می توان از هر پک از مکانیزم های یاد شده بهره جست.

مزایا:
– میزان اتلاف آب در سیستم TICS تا 100% کمتر از برج خنک کن می باشد
– برخلاف برج خنک کن در سیستم TICS سیال عامل در سیکلی بسته جریان داشته که این امر به علت عدم نفوذ اکسیژن سبب کاهش مصرف مواد شیمیایی مورد نیاز به منظور پایدار سازی مشخصات سیال عامل و همچنین افزایش طول عمر تاسیسات خواهد شد.
– به علت ماژولار بودن سیستم TICS امکان تغییر ظرفیت سرمایشی با افزایش یا کاهش تعداد ماژولهای میسر است. این قابلیت با توجه به تغییرات اقلیمی و تاثیر آن در سرمایش مورد نیاز در واحد های تولیدی مورد توجه می باشد.

– تولید و تست ماژولهای تشکیل دهنده سیستم TICS تماما در کارخانه صورت پذیرفته و عملیات نصب و راه اندازی صرفا به لوله کشی بین تجهیزات خلاصه می گردد.
– برخلاف برجهای خنک کن و خصوصا برج های هلر, نصب ماژولهای سیستم TICS نیازمند عملیات سیویل و بسترسازی ویژه ای نمی باشد.