mainwave

فعالیت و سوابق اجرایی شرکت تهویه در استان تهران:

ارتباط با مدیر فروش: خانم منصوری

  • خانم منصوری

  • ***جهت ارتباط با مدیر فروش می توانید مشخصات و پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ارتباط با مدیر فروش: آقای پوراکبر

  • آقای پوراکبر
    همراه: ۰۹۳۶۰۷۴۰۹۰۶
  • ***جهت ارتباط با مدیر فروش می توانید مشخصات و پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .