mainwave

فن بکوارد

جنس هوزینگ

گالوانیزه

جنس پروانه

فولاد ST-37

جنس شفت

فولاد CK-45

نوع یاتاقان

INA

فن های بکوارد در انواع سایز ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ با پره های فرم دار و ساده تولید میشود.